Rundskriv

Henvisning i teksten

Format: (Departement, år, s. sidetall)

Eks.: (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, s. 10)

I litteraturlista

Format: Departement. (År). Tittel i kursiv. (Rundskrivnummer). Hentet fra URL

Eks.: Justis- og beredskapsdepartementet. (2016). Utlevering av opplysninger fra asylmottak til politiet. (Rundskriv GI-10/2016). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-102016–utlevering-av-opplysninger-fra-asylmottak-til-politiet/id2507000/

Merknad: Dersom du ikke har URL, erstattes dette med utgivelsessted og utgiver.

I EndNote

Legges inn som Government Document

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Report number (rundskrivnummer) og URL.

Merknad: Dersom du ikke har URL, erstattes den med Place Published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 19. august 2021