Standard

Henvisning i teksten

Format: Forfatter/institusjon år: sidetall)

Eksempel: Standard Norge 2017: 22

I litteraturlista

Format: Forfatter/Institusjon. (Publiseringstidspunkt). Tittel (seriekode). Utgiver. https://xxxxx (eller DOI)

Eksempel:

Standard Norge. (2017). Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn – Ledelsessystem for bærekraftig utvikling – Krav med brukerveiledning (NS-ISO 37101:2016). https://standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=1040018

Merknad: Når forfatter og utgiver er den samme, utelates utgiver

I EndNote

Legges inn som Report

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Publisher, Report number, URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 22. juni 2022