Standard

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referansenr] Standardens tittel i kursiv, standardens nummer, dato.

Eks. 1: [1] Areal- og volumberegning av bygninger, NS 3940, 2012.

Eks. 2: [2] Light and lighting – Energy performance of lighting in buildings, ISO DIS 20086, 10.08.2017.

Standard online: [referansenr] Standardens tittel i kursiv, standardens nummer, dato. [Online]. Hentet fra: URL

Eks: [1] Areal- og volumberegning av bygninger, NS 3940, 2012. [Online]. Hentet fra: http://www.url.com

Merk: Dersom URL blir benyttet aldri avslutt med punktum.

I EndNote

Legges inn som Standard.

Fyll ut feltene Title, Document Number, Year.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 19. august 2021