Statistikk

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referansenr] Utgiver/Statistikkprodusent, Tittel på statistikken, år. Hentet fra: URL

Eks. 1: [1] Statistisk sentralbyrå, Studenter, etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested. 1. oktober 2009 og 2010. Foreløpige tall, 2011. [Online]. Hentet fra: http://www.ssb.no/emner/04/02/40/utuvh/tab-2011-01-27-01.htm

Eks. 2: [2] Statistisk sentralbyrå, Bruk av IKT i næringslivet, 2016. [Online]. Hentet fra: https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=iktbrukn&CMSSubjectArea=teknologi-og-innovasjon&checked=true

I EndNote

Legges inn som Web page.

Fyll ut feltene Author (husk komma etter Statistisk sentralbyrå, for å hindre invertering), Year, Title og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 19. august 2021