Upublisert konferansebidrag (paper)

Henvisning i teksten

Format: Foredragsholders etternavn år: sidetall

Eksempel: Nguyen 2012: 30

I litteraturlista

Format: Foredragsholders etternavn, A. A.. (År, måned). Tittel. Paper presentert på konferansenavn / møte i organisasjonens navn, Sted.

Eksempel:

Nguyen, C. A. (2012, august). Humor and deception in advertising: When laughter may not be the best medicine. Paper presentert på American Psychological Association, Orlando, FL.

I EndNote

Legg inn som Conference paper

Fyll ut: Author, Year, Title, Conference name (Her skriver du: Paper presentert på konfernasenavn), Conference location, Date

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 6. september 2021