Bok fra institusjon eller organisasjon uten forfattere

Henvisning i teksten

Format: (Organisasjon [evt. forkortelse], årstall, s. sidetall)

Eksempel: (Norges teknisknaturvitenskapelige universitet [NTNU], 2018, s. 12)

Merknad: Senere i teksten kan følgende format benyttes: (Forkortelse, år), eksempel: (NTNU, 2018).

I litteraturlista

Format: Organisasjon. (år). Tittel i kursiv. Utgiver/URL

Eksempel:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. (2018). Kunnskap for en bedre verden: NTNU strategi 2018-2025. https://www.ntnu.no/ntnus-strategi/overordnet-mal

Merknad: I referanselista skal kun fullstendig navneform føres opp.

Merknad: Når forfatter og utgiver er den samme, utelates utgiveropplysningen.

I EndNote

Legges inn som Book

Fyll ut feltene: Author (husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title, Publisher, URL.

 

I Zotero

Legges inn som Bok

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (Husk å velge ett felt for å unngå invertering), Utgiver, Dato, URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 14. desember 2021