Bok fra institusjon eller organisasjon uten forfattere

Henvisning i teksten

Format: (Organisasjon [evt. forkortelse], årstall, s. sidetall)

Eks.: (Norges teknisknaturvitenskapelige universitet [NTNU], 2018, s. 12)

Merknad: Senere i teksten kan følgende format benyttes: (Forkortelse, år), eksempel: (NTNU, 2018)

I litteraturlista

Format: Organisasjon. (år). Tittel i kursiv. Hentet fra URL

Eks.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. (2018). Kunnskap for en bedre verden: NTNU strategi 2018-2025. Hentet fra https://www.ntnu.no

I EndNote

Legges inn som Book

Fyll ut feltene: Author (husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title, URL. Er boken i trykt form legger du inn Place Published, Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 16. august 2021