Kapittel/artikkel i bok med redaktør

Henvisning i teksten

Format: (Kapittelforfatters/artikkelforfatters etternavn, år, s. sidetall)

Eksempel: (Søjbjerg, 2016, s. 215)

I litteraturlista

Format: Kapittelforfatters etternavn, A. A. (bokens publiseringstidspunkt). Artikkelens eller kapittelets tittel: Undertittel. I Bokens redaktør(er) (Red.), Bokens tittel: undertittel (utgave, bind, artikkelens/ kapittelets sidespenn). Forlag.

Eksempel 1 (én redaktør):

Søjbjerg, I. L. (2016). Sykepleierens funksjon og ansvar ved behandling av barn født med hjertefeil. I D.–G. Stubberud (Red.), Sykepleie til personer med hjertesykdom (s. 206-229). Cappelen Damm Akademisk.

Eksempel 2 (flere redaktører):

Jones, M. (2018). The needs of mentors. I K. Smith & M. Ulvik (Red.), Veiledning av nye lærere: Nasjonale og internasjonale perspektiver (2. utg., s. 124-139). Universitetsforlaget.

Merknad: Navn på redaktører etter «I» skrives ikke i invertert form (etternavn, initialer), men med naturlig ordstilling (initialer etternavn).

I EndNote

Legges inn som Book section.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor, Book title, Publisher, Pages. Edition.

I Zotero

Legges inn som Del av bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Redaktør, Boktittel, Utgave*, Utgiver, Dato, Sider.

Merknad: *Ikke når det er 1. utgave.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 3. september 2021