Kapittel i bok med redaktør

Henvisning i teksten

Format: (Kapittelforfatters etternavn, år, sidetall)

Eksempel: (Søjbjerg, 2016, s. 215)

Eksempel 3: (Bjørk et al., 2021, s. 23)

I litteraturlista

Format: Kapittelforfatters etternavn, A. A. (År). Kapittelets tittel: Undertittel. I A. A. Redaktørnavn (Red.), Bokens tittel: Undertittel (utgave, bind, kapittelets sidespenn). Forlag.

Eksempel 1 (én redaktør):

Søjbjerg, I. L. (2016). Sykepleierens funksjon og ansvar ved behandling av barn født med hjertefeil. I D.–G. Stubberud (Red.), Sykepleie til personer med hjertesykdom (s. 206-229). Cappelen Damm Akademisk.

Eksempel 2 (flere redaktører):

Jones, M. (2018). The needs of mentors. I K. Smith & M. Ulvik (Red.), Veiledning av nye lærere: Nasjonale og internasjonale perspektiver (2. utg., s. 124-139). Universitetsforlaget.

Eksempel 3 (flere forfattere og flere redaktører):

Bjørk, I. T., Breievne, G. & Skaug, E.-A. (2021). Grunnleggende behov, kropp og velvære. I N. J. Kristoffersen, E.-A. Skaug, S. A. Steindal & G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende sykepleie 2: Grunnleggende behov og helse (4. utg., s. 17-42). Gyldendal.

Merknad: Navn på redaktører etter «I» skrives ikke i invertert form (etternavn, initialer), men med naturlig ordstilling (initialer etternavn).

I EndNote

Legges inn som Book section.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor, Book title, Publisher, Pages. Edition*.

Merknad: *Ikke når det er 1. utgave.

I Zotero

Legges inn som Del av bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Redaktør, Boktittel, Utgave*, Utgiver, Dato, Sider.

Merknad: *Ikke når det er 1. utgave.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 20. september 2023