En referansestil er en standardisert måte å oppgi kilder på i henvisninger og litteraturliste. Det finnes mange ulike stiler. Valg av referansestil er fagavhengig. Ulike fag har gjerne sine preferanser for hvordan kilder skal oppgis. Tidsskrifter og forlag kan dessuten ha egne krav til referansestil som forskere må forholde seg til ved publisering. 

Som student er det viktig at du lærer deg grunnprinsippene for korrekt kildebruk og sitering. Det kan dessuten være nyttig å avklare med veileder hvilken stil som anbefales for ditt fag. Hvis det ikke er anbefalt noen stil for ditt fag er det viktig at du velger en standardisert stil og bruker denne konsekvent.

I Kildekompasset finner du referansestilene APA 7th, APA 7th tilpasset fotnoter, og IEEE. I tillegg har vi de tidligere versjonene APA 6th og APA 6th tilpasset fotnoter.

Finner du ikke stilen du leter etter i Kildekompasset? Søk og skriv veileder i flere referansestiler.

Bruker du EndNote? Finn tilpassede norske stiler for EndNote.

APA 7th 

APA står for American Psychological Assosiation og blir ofte brukt i humanistiske fag. Denne stilen baserer seg på parenteser i teksten med informasjon om forfatter og utgivelsesår med en fullstendig og utfyllende litteraturliste til slutt i teksten. Litteraturlista ordnes alfabetisk etter forfatternes etternavn og skal inneholde alle nødvendige bibliografiske opplysninger. APA bruker hengende innrykk i litteraturlista dersom siteringen strekker seg over mer enn én linje.

Kildekompasset er hovedsakelig basert på norsk APA-manual

APA 7th: Veiledning og eksempler

APA 7th tilpasset fotnoter 

Stilen er basert på APA 7th, men tilpasset fotnoter. Fotnotene inneholder informasjon om forfatter og utgivelsesår og henger sammen med en fullstendig og utfyllende litteraturliste til slutt i teksten. Litteraturlista ordnes alfabetisk etter forfatternes etternavn og skal inneholde alle nødvendige bibliografiske opplysninger. APA bruker hengende innrykk i litteraturlista dersom siteringen strekker seg over mer enn én linje. 

Historikere bruker ofte primærkilder fra arkiver. Da gjelder spesielle kjøreregler. 

APA 7th tilpasset fotnoter: Veiledning og eksempler

IEEE 

IEEE brukes i ingeniørfag og i informasjons- og kommunikasjonsfag. 

I teksten oppgis fortløpende nummerering i skarpe klammer [1] og [2] som gjentas før referansen i litteraturlista. Bruker du en spesiell side eller flere sider, oppgis dette slik: [1, s. 34] og [2, s. 5-6]. 

Dette er Kildekompassets tolkning av IEEEs referansemanual. For mer informasjon om referanser i IEEE, se IEEE Reference Guide

IEEE: Veiledning og eksempler