Hvordan henvise til kilder, og vurdere om en kilde er god eller dårlig?

Kildekompasset gir deg en oversikt over både referansestiler og hvordan du skal forholde deg kildekritisk til ulike kildetyper.  Kildekompasset er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Stavanger, og sidene oppdateres av en egen redaksjon.

Informasjonen om APA-stilen baserer seg i hovedsak på norsk APA-manual, og i tillegg har vi utviklet en versjon av APA tilpasset fotnoter. For IEEE-stilen baserer vi oss på manualer utarbeidet av IEEE.

Slik bruker du Kildekompasset

  1. Velg din referansestil, og klikk på boksen som passer best for den kilden du skal bruke.
  2. Se hvordan referansen skal se ut, og følg veiledningen for EndNote eller Zotero om du bruker et av disse verktøyene.
  3. Finner du ikke en boks som passer, eller har andre spørsmål? Sjekk vår FAQ for gode råd og tips.