Artikkel med 1 forfatter

Henvisning i teksten

Format: (Forfatters etternavn, år, s. sidetall)

Eksempel: (Audunson, 2016, s. 20)

Det er to måter å sette inn henvisning på:

Parenteshenvisning (Forfatter, År): «Gjennomsnittstall fra perioden […]» (Aanesland & Holm, 2002, s. 84)

Narrativ henvisning Forfatter (År): Forskere som Aanesland og Holm (2002) har påvist at … (s. 84)

Les mer i Apa 7th FAQ – Henvisning i tekst

I litteraturlista

Format: Forfatters etternavn, A. A. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(nummer), sidetall/artikkelnummer/e-lokator. + evt. DOI https://doi.org/<doinummer>

Eksempel 1 uten DOI:

Audunson, R. (2016). Offentlighetens akvarium. Bok og bibliotek, 83(6), 20–21.

Eksempel 2 med DOI:

Mersland, R. (2011). The impact of international influence on microbanks’ performance: A global survey. International Business Review20(2), 163-176. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2010.07.006

Eksempel 3 med artikkelnummer eller e-lokator:

Jeong, T. (2021). Do more stress and lower family economic status increase vulnerability to suicidal ideation? Evidence of a U-shaped relationship in a large cross-sectional sample of South Korean adolescents. PLOS ONE, 16(4), Artikkel e0250794. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250794

Merknad: Oppgi DOI dersom dette finnes. Dersom du ikke har DOI brukes URL. Hvis URL viser til en passordbelagt tjeneste/database, skal du utelate opplysningen.

Merknad: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer, kuttes det bort.

I EndNote

Legges inn som Journal article.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL (DOI foretrekkes).

I Zotero

Legges inn som Tidsskriftsartikkel.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Publikasjon, Volum, Nummer, Sider, Dato, DOI eller URL (DOI foretrekkes).

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 15. mars 2024