Artikkel med 2–6 forfattere

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Forskningen på dette feltet er entydig [1].

eller:

Format: [referansenr, s. sidetall]

Eks.: Forskningen på dette feltet er entydig [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, B. B. Forfatters etternavn, «Artikkeltittel,» Forkortet tidsskrifttittel, volum, heftenummer, sider/artikkelnummer, måned forkortet (om det finnes), år, artikkelnummer. doi/URL:

Eks. 1: [7] J. Zhang og N. Tansu, «Optical gain and laser characteristics of InGaN quantum wells on ternary InGaN substrates,» IEEE Photon. J., vol. 5, nr. 2, apr. 2013, art no. 2600111.

Eks. 2: [12] A. Lekka, C. Turner, og P.P. Menon, «Anti-windup for a class of partially linearisable non-linear systems with application to wave energy converter control,» IET Control Theory & Applications, vol. 10, nr. 18, s. 2403-2414, 2016. doi: 10.1049/iet-cta.2016.0296.

Merk:

Bruk hele tidsskriftstittelen hvis det ikke er en
standardisert forkortet tittel.

Bruk fortrinnsvis DOI fremfor URL om du har det.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som Journal article.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Date, Volume, Issue, Pages.

Artikkel hentet fra internett legges inn som Electronic article.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, E-pub date, Type of article (skriv Online), DOI eller URL.

Feltet Date brukes for utgivelsesdato eller utgivelsesmåned.

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 14. november 2022