Artikkel med 2–6 forfattere

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

eller:

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, B. B. Forfatters etternavn, «Artikkeltittel,» Forkortet tidsskrifttittel, volum, heftenummer, sider, måned forkortet (om det finnes), år, artikkelnummer. doi/URL:

Eks. 1: [1] J. Zhang og N. Tansu, «Optical gain and laser characteristics of InGaN quantum wells on ternary InGaN substrates,» IEEE Photon. J., vol. 5, nr. 2, apr. 2013, art no. 2600111.

Eks. 2: [2] A. Lekka, C. Turner, og P.P. Menon, «Anti-windup for a class of partially linearisable non-linear systems with application to wave energy converter control,» IET Control Theory & Applications, vol. 10, nr. 18, s. 2403-2414, 2016. [Online]. Hentet fra: doi: 10.1049/iet-cta.2016.0296.

Eks. 3: [3] W. P. Risk, G. S. Kino, og H. J. Shaw, «Fiber-Optic Frequency Shifter Using a Surface Acoustic Wave Incident at an Oblique Angle,» Opt. Lett., vol. 11, nr. 2, s. 115-117, feb. 1986. [Online]. Hentet fra: http://ol.osa.org/abstract.cfm?URI=ol-11-2-115

Merk:

Bruk hele tidskriftstittelen hvis du ikke har forkortet tittel.

Bruk enten sidetall eller artikkelnummer.

Bruk fortrinnsvis DOI fremfor URL. Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningene bort.

Dersom DOI blir benyttet avslutt med punktum. Dersom URL blir benyttet aldri avslutt med punktum.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som Journal article.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Date, Volume, Issue, Pages.

Artikkel hentet fra internett legges inn som Electronic article.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, E-pub date, Type of article (skriv Online), DOI eller URL.

Feltet Date brukes for utgivelsesdato eller utgivelsesmåned.

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 12. august 2021