Artikkel med 2 forfattere

Henvisning i teksten

Begge forfatternes etternavn nevnes hver gang.

Format:

Parenteshenvisning:  (Første forfatters etternavn & Andre forfatters etternavn, år, s. sidetall)

Narrativ henvisning: Første forfatters etternavn og Andre forfatters etternavn (år, s. sidetall)

Eksempel:

Parenteshenvisning: (Odland & Færø, 2015, s. 58)

Narrativ henvisning: Odland og Færø (2015) «sitat» (s. 261)

Les mer om parenteshenvisning og narrativ henvisning:  Apa 7th FAQ – Henvisning i tekst

I litteraturlista

Format: Forfatter, A. A. & Forfatter, B. B. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(nummer), sidetall. https://doi.org/<doinummer>

Eksempel 1 uten DOI:

Odland, A. M. & Færø, M. K. (2015). Frisk nok i dag? Foreldre & barn, 39(10), 57-59.

Eksempel 2 med DOI: 

Hippe, J. M. & Steen, S. I. (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett, 9(2), 193-211. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3088-2015-02-02

Eksempel 3 med artikkelnummer eller e-lokator:

Grèbol Jiménez, R. & Vall Castelló, J. (2021). The impact of temporary contracts on suicide rates. PLOS ONE, 16(5), Artikkel e0252077. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252077

Merknad: Oppgi DOI dersom dette finnes. Dersom du ikke har DOI brukes URL. Hvis URL viser til en passordbelagt tjeneste/database, skal du utelate opplysningen.

Merknad: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer, kuttes det bort.

I EndNote

Legges inn som Journal article.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL (DOI foretrekkes).

Merknad: For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

I Zotero

Legges inn som Tidsskriftsartikkel.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Publikasjon, Volum, Nummer, Sider, Dato, DOI eller URL (DOI foretrekkes)

Merknad: For å legge inn flere forfattere trykker du på plusstegnet i feltet for forfatter.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 23. november 2022