Bok fra institusjon eller organisasjon uten forfattere

Henvisning i teksten

Format: Organisasjon [evt. forkortelse] årstall: sidetall

Eks.: Norges teknisknaturvitenskapelige universitet [NTNU] 2018: 12

Merknad: Senere i teksten kan følgende format benyttes: Forkortelse, år, eksempel: NTNU 2018: 12

I litteraturlista

Format: Organisasjon. (år). Tittel i kursiv. URL

Eks.: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. (2018). Kunnskap for en bedre verden: NTNU strategi 2018-2025. https://www.ntnu.no/ntnus-strategi/overordnet-mal

Merknad: I referanselista skal kun fullstendig navneform føres opp

Merknad: Når forfatter og utgiver er den samme, utelates utgiveropplysningen

I EndNote

Legges inn som Book

Fyll ut feltene: Author (husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title, Publisher, URL.

I Zotero

Legges inn som Bok

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (Husk å velge ett felt for å unngå invertering), Utgiver, Dato, URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 16. august 2021