Bok med flere enn 6 forfattere

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Forskningen på dette feltet er entydig [1].

eller:

Format: [referansenr, s. sidetall]

Eks.: Forskningen på dette feltet er entydig [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referansenr] A. A. Første forfatters etternavn et al., Tittel på bok, utgave. Utgivelsessted: Forlag forkortet, år.

Eks.: [7] R. Otnes et al.Underwater Acoustic Networking Techniques. Berlin: Springer, 2012.

I EndNote

Legges inn som Book.

Fyll ut feltene Author (trykk enter/linjeskift mellom forfatterne), Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.).

For e-book, bruk Electronic book:

Fill in the fields Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.), Type of medium (skriv Online), DOI.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 14. november 2022