Bok uten forfatter(e) og redaktør(er)

Henvisning i teksten

Format: (Tittel i kursiv, årstall, s. sidetall)

Eksempel: (Historisk riss for Vestfold, 2005, s. 35)

Merknad: Når forfatter mangler, trer tittelen inn i forfatterens posisjon i referansen.

I litteraturlista

Format: Tittel i kursiv. (år). Utgiver.

Eksempel:

Historisk riss for Vestfold: Vestfolds historiske utvikling fra 10000 f.Kr og til vår egen tid. (2005). Vestfold fylkeskommune.

Merknad: Når forfatter mangler, trer tittelen inn i forfatterens posisjon i referansen.

I EndNote

Legges inn som Book.

Fyll ut feltene: Title, Year, Publisher

I Zotero

Legges inn som Bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Utgiver, Dato

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 9. desember 2021