Kapittel/artikkel i redigert bok

Henvisning i teksten

Format: Kapittelforfatter(e)s etternavn år: sidetall

Eks.: Holand & Rød 2013: 168

I litteraturlista

Format:
Kapittelforfatters etternavn, A. A. (År). Artikkelens eller kapittelets tittel: Undertittel. I A. A. Redaktørnavn (Red.), Bokens tittel: Undertittel (utgave, bind, s. artikkelens/ kapittelets sidespenn). Forlag.

Eksempel:

Holand, I. S. & Rød, J. K. (2013). Kartlegging av infrastruktursårbarhet. I L. M. Bye, H. Lein & J. K. Rød (Red.), Mot en farligere fremtid?: Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge (s. 157-174).  Akademika.

Merknad: Navn på redaktør(er) etter «I» skal ikke inverteres, men skrives med naturlig ordstilling.

I EndNote

Legges inn som Book section.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor, Book title, Publisher, Pages, Edition.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 20. september 2023