Lovtekster

Henvisning i teksten

Format: (Lovens korttittel, år, paragraf)

Eksempel: (Folketrygdloven, 1997, § 14–4)

Merknad: Lover skrives med liten forbokstav i teksten og skal ikke kursiveres. Unntak når man henviser til selve Grunnloven.

I litteraturlista

Format: Lovens kortittel. (År). Lovens fullstendige tittel (dato–kode). Nettstedets navn. URL

Eksempel:

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (LOV-1997-02-28-19). Lovdata. https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19

Merknad: Kort URL finner du ved å klikke på «del dokument» inne i Lovdata.

Merknad: Fjern URL dersom du viser til den trykte utgaven av Norges lover.

Merknad: Vis alltid til originallovens dato, med mindre du refererer til en bestemt endring. Du skal da vise til den aktuelle endringsdatoen. Kommentarutgaver refereres i henhold til kilden, det vil si som nettsider, bøker osv.

Merknad: For juridiske tekster kan det gjelde andre krav (se for eksempel forfatterveiledning for Tidsskrift for Rettsvitenskap).

I EndNote

Legges inn som Legal rule or regulation

Fyll ut feltene: Author (her skriver du inn korttittelen til loven) Year, Title, Rule number, Publisher, URL.

Merknad: Husk komma på slutten av korttittelen hvis den er mer enn ett ord.

I Zotero

Legges inn som Bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (her skriver du inn korttittelen til loven), Utgave, Utgiver, Dato, URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 13. mars 2023