Nettside

Henvisning i teksten

Format: Forfatters etternavn år

Merknad: Dersom det ikke er oppgitt personlig forfatter, oppgir du institusjon/organisasjon som forfatter.

Merknad: Når du henviser til et helt nettsted generelt, holder det å bare legge inn URL i teksten i parentes.

Eks.: Vinther 2016

Eks.: Helsedirektoratet 2016

Eks.: Nasjonalbiblioteket u.å.

I litteraturlista

Nettside med forfatter:

Format: Forfatters etternavn, A.A. (År, dato). Tittel. Nettstedets navn. https://url

Eks. 1: Vinther, T. (2016, 11. januar). Fusk og plagiering. De nasjonale forskningsetiske komiteene. https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/redelighet/fusk-og-plagiering/

Nettside med organisasjon som forfatter:

Format: Organisasjon eller Institusjon. (År, dato). Tittel. Nettstedets navn. https://url

Eks. 2: Helsedirektoratet. (2016, 24. oktober). Kostrådene. https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet

Nettside som oppdateres ofte eller som mangler år:

Format: Organisasjon eller Institusjon. (År, dato). Tittel. Nettstedets navn. Hentet dag måned år fra https://url

Eks. 3: Nasjonalbiblioteket. (u.å.). Hva skjer? Hentet 1. oktober 2020 fra https://www.nb.no/hva-skjer/

Merknad: Bruk sist oppdatert dato hvis dette finnes (eks. 1 og 2). Angi lesedato for nettsider med innhold som oppdateres hyppig, eller som mangler dato/årstall (eks. 3).

Les mer i vår APA 7th FAQ

Merknad: Nettstedets navn utgår dersom det er det samme som forfatter. (Eks. 2 og 3)

I EndNote

Legges inn som Web page

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Publisher, Last update date, URL.

Merknad: Dersom du trenger hentedato på referansen, må du også fylle ut Access date

I Zotero

Legges inn som Nettside

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Nettstedets tittel (navnet på nettstedet), Dato og URL (og eventuelt Lest*).

Merknad: *Dersom du har et årstall i datofeltet og du i tillegg trenger lesedato på referansen, må du skrive inn “Hentet … ” manuelt i referanselisten. For referanser uten dato så vil lesedato bli lagt til automatisk.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 3. november 2023