Nettside uten personlig forfatter

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst  [1, s. 74].

Merk: IEEE Editorial Style Manual gir ingen løsning på hvordan vi skal referere til en nettressurs. Dette er Kildekompassets forslag.

I litteraturlista

Format: [referansenr] Institusjon. «Tittel.» Nettside. Hentet fra: URL (Lastet ned: Lesedato).

Eks. 1: [1] Universitetet i Stavanger. «Organisasjonen UIS.NO. Hentet fra: http://www.uis.no/om-uis/organisasjonen/ (Lastet ned: 14.04.2017).

Eks. 2: [2] Petroleumstilsynet. «Tilsyn med Aker BP – Skarv FPSO.» PTIL.NO. Hentet fra: http://www.ptil.no/tilsynsrapporter/tilsyn-med-aker-bp-skarv-fpso-article12898-713.html (Lastet ned: 02.08.2017).

I EndNote

Legges inn som Web Page.

Fyll inn feltene Author (skriv institusjonsnavnet med komma etter for å hindre invertering) Year, Title, type of medium (skriv Online), URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 19. august 2021