Oppslagsverk på internett

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, «Tittel på artikkel,» i Oppslagsverkets navn, år. Hentet fra: URL. Lastet ned: Lesedato.

Eks. 1: [1] E. Tjønneland, «Etikk,» i Store norske leksikon, 2009. [Online]. Hentet fra: http://snl.no/etikk. Lastet ned: 01.08.2017.

Eks. 2: [2] B. J. Copeland, «Alan Turing (British mathematician and logician),» i Encyclopædia Britannica, 2017. [Online]. Hentet fra: http://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Alan-Turing/73839. Lastet ned: 11.07.2017.

I EndNote

Legges inn som Web Page.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Series Title, Type of medium (skriv Online), URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 19. august 2021