Artikkel med 3–20 forfattere

Henvisning i teksten

Format: Første forfatters etternavn et al. år: sidetall

Eksempel: Howard et al. 2021: 39

I litteraturlista

Format:  Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. https://doi.org/<doinummer>

Eksempel 1 uten DOI:

Howard, J., Bingener, C., & Howard, T. C. (2021). Essential Strategies for Inclusive Teaching: Academic spaces have often excluded Black students. With care, we can change that dynamic. Educational Leadership, 79(4), 38-43.

Eksempel 2 med DOI:

Kociumaka, T., Radoszewski, J., & Starikovskaya, T. (2019). Longest Common Substring with Approximately k Mismatches. Algorithmica, 81(6), 2633-2652. https://doi.org/10.1007/s00453-019-00548-x

Eksempel 3 med artikkelnummer eller e-lokator:

Franzen, J. L., Gingerich, P. D., Habersetzer, J., Hurum, J. H., von Koenigswald, W. & Smith, B. H. (2009). Complete primate skeleton from the middle Eocene of Messel in Germany: Morphology and paleobiology. PLoS ONE, 4(5), Artikkel e5723. https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0005723

Merknad: Oppgi DOI dersom dette finnes. Dersom du ikke har DOI brukes URL. Hvis URL viser til en passordbelagt tjeneste/database, skal du utelate opplysningen.

Merknad: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer, kuttes det bort.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som Journal article

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

For å legge inn flere forfattere, trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Artikkel hentet fra internett legges inn som Electronic article

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. oktober 2022