Bok med redaktør

Henvisning i teksten

Format:  (Redaktør, år, sidetall)

Eksempel: (Tønnessen, 2010, s. 52)

I litteraturlista

Format: Redaktørs etternavn, A. A. (Red.). (år). Tittel i kursiv (utg.*). Forlag.

Eksempel:

Tønnessen, E. S. (Red.). (2010). Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis. Universitetsforlaget.

Merknad: *Ikke ved 1. utgave

Merknad: Som hovedregel skal du vise til kapittelet/kapitlene du har brukt i redigerte bøker, ikke hele boka: se Kapittel / artikkel i bok med redaktør

I EndNote

Legges inn som Edited book.

Fyll ut feltene: Editor, Year, Title, Edition* og Publisher.

Merknad: *Ikke når det er 1. utgave.

I Zotero

Legges inn som Bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Redaktør, Utgave*, Utgiver, Dato.

Merknad: *Ikke når det er 1. utgave.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 13. september 2022