Kompendium og del av kompendium

Henvisning i teksten

Dersom kilden for den opprinnelige artikkelen er angitt i kompendiet, kan du referere til artikkelen som en primærkilde. Dette betyr at du refererer til denne teksten i sin originale form (ikke som en del av et kompendium), der kildeangivelsen hentes fra opplysningene i kompendiet.

Dersom kilden ikke er angitt i kompendiet, eller er angitt ufullstendig, må du enten finne originalkilden og referere til denne, eller vise til teksten som en del av kompendiet. I det siste tilfellet følger du eksempelet fra Kapittel/artikkel i bok med redaktør.

For å vise til et helt kompendium, følg eksempelet fra Bok med redaktør.

I litteraturlista

Kilden får vanlig innførsel i litteraturlista ut fra hvilken type kilde de står i: Bok, kapittel/artikkel i bok med redaktør, artikkel osv.

I EndNote

Legges inn som Book, Book section, Journal article eller annet, avhengig av kildetype.

I Zotero

Legges inn som Bok, Del av bok eller Tidsskriftsartikkel eller annet, avhengig av kildetype.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 6. mai 2021