Upublisert (samtale, e-post, manuskript, forelesning)

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst [1, s. 74].

I litteraturlista

Format 1: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, personlig kommunikasjon, forkortet måned, år.

Format 2: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, «Tittel på manuskript,» upublisert.

Eks. 1: [1] A. Harrison, personlig kommunikasjon, 4. mai 1995.

Eks. 2: [2] B. Smith, «An approach to graphs of linear forms», upublisert.

Eks. 3: [3] A. Brahms, «Representation error for real numbers in binary computer arithmetic,» IEEE Computer Group Respository, Paper R-67-85.

Merk: Ved personlig samtale eller brevveksling, anbefaler vi nøyaktig dato, ikke bare måned.

Oppgi hvem du har snakket med, hvilken rolle denne personen spiller som er relevant i denne sammenhengen, hvordan kommunikasjonen har skjedd og tidspunkt.

Be alltid personen som har uttalt seg om å godkjenne at du siterer dem. Pass på at du siterer dem korrekt.

I EndNote

Legges inn som Unpublished work.

For Unpublished work fyller du ut feltene Author, Year, Title, Date. Dersom år og måned mangler, skrives «upublisert» i feltet for år.

For Manuscript sløyfes Date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 20. august 2021