Rammeplan

Henvisning i teksten

Format: (Organisasjon, år, s. sidetall)

Eksempel: (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 5)

I litteraturlista

Format: Formatet avhenger av hvilken utgivelse du har brukt, se eksemplene under.

Eksempel 1, forskrift (Lovdata): 

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (2017). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (FOR-2017-04-24-487). Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2017-04-24-487

Eksempel 2, fra direktorat eller annen nettside:

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Udir. https://www.udir.no/contentassets/7c4387bb50314f33b828789ed767329e/rammeplan-for-barnehagen—bokmal-pdf.pdf

Eksempel 3, som bok:

Falck-Pedersen, T. & Kongstein, C. (2017).  Rammeplan for barnehagen: Innhold og oppgaver. Pedlex.

Merknad: Rammeplaner er egentlig en forskrift, men publiseres på ulike måter. Du må lage referanse som passer den utgivelsen du har brukt.

Merknad: Bruk året rammeplanen gjelder fra som publiseringsdato.

Merknad: Bruk helst rammeplan publisert på internett. Dersom du har lest rammeplanen på lovdata.no skal du følge boksen «Lover og forskrifter». Bokutgivelsene fra PedLex føres inn som bok.

I EndNote

Følg anvisningene til de ulike referansetypene – klikk på lenker i de ulike eksemplene

I Zotero

Legges inn som Nettside

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Nettstedets tittel, Dato og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 15. desember 2022