Rammeplan hentet fra internett

Henvisning i teksten

Format: (Organisasjon, år, s. sidetall)

Eksempel: (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 5)

I litteraturlista

Format: Organisasjon. (År planen gjelder fra). Tittel i kursiv. Utgiver. URL

Eksempel: 

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Udir. https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Merknad: Bruk året rammeplanen gjelder fra som publiseringsdato.

Merknad: Bruk helst rammeplan publisert på internett. Dersom du har lest rammeplanen på lovdata.no skal du følge boksen «Lover og forskrifter». Bokutgivelsene fra PedLex føres inn som bok.

I EndNote

Legges inn som Government Document

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Publisher og URL.

I Zotero

Legges inn som Nettside

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Nettstedets tittel, Dato og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 3. september 2021